Právní doložka.

Společnost CarTec Liberec, s.r.o. je potěšena z Vaší návštěvy těchto stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty.

Ochrana dat.
Při použití našich služeb můžete být eventuelně požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou dat uloženy a zpracovány. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné. Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět.

Cookies.
Cookie je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookie nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookie našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho Browsers deaktivovat. Abychom Vám mohli naši nabídku individuálně poskytnout, musíme v některých oblastech použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistiku.

Autorská práva.
Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.         

Zodpovědnost.
Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací. Jakákoli zodpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud budou tyto webové stránky na internetových stránkách provozovány třetí osobou, nepřebírá společnost CarTec Liberec, s.r.o. žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Ochranná značka.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW AG nebo CarTec Liberec, s.r.o.. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.Přidružené společnosti.